nedelja, 15. julij 2018

Slovenska neodvisnost in pot od socializma do kulturnega marksizma

Letos smo obeležili  27. obletnico osamosvojitve naše domovine. Pred 27. leti je naš narod složno rekel ne komunizmu, zapustil takratno Jugoslavijo, ter se odločil, da si bo sam krojil svojo usodo, sam izbral svojo pot v prihodnost. To so bili svetli dnevi ponovnega prebujanja naše identitete, narodne zavesti ter želje slovenskega naroda po samoodločanju. Dovolj je bilo internacionalizma, dovolj je bilo tega, da drugi odločajo o naši usodi, Slovenci nismo bili več le eden izmed mnogih narodov v neki večji skupni državi, temveč smo ponosno stali, samostojno in trdno odločeni, da na naši zemlji tujci ne bodo več vladarji.


 Vendar pa so se nad našo domovino kmalu zopet začeli zgrinjati temni oblaki, saj so se na mnogih položajih naše mlade države znašli stari komunisti, ki so, čeprav so si nadeli masko demokracije, ostali zvesti temeljnim idejam marksistične doktrine in internacionalizma. Ta preobrazba za njih verjetno ni bila niti tako težka saj konec koncev tako marksizem kot tudi moderna demokracija stojita na istem principu enakosti vseh ljudi, ter postavljata na prvo mesto število mase in ne sposobnosti posameznika. Ravno ta nova demokratična ureditev naše domovine pa je omogočila novim silam dekadence, ki so prišle k nam iz zahodnih demokracij, da se zasidrajo tudi v naši družbi, ter začnejo med nami širiti razne nove lažne doktrine liberalizma, egalitarizma, multikulturalizma, hedonizma in potrošništva, ki so v združevanju s starimi marksističnimi nazori  ustvarile v naši deželi kulturno hegemonijo levice, katera  danes ironično vlada, v manjšem ali večjem obsegu, v vseh kapitalističnih deželah zahodnega sveta. Ta hegemonija tako imenovanega kulturnega marksizma se je pri nas še bolj utrdila z vstopom Slovenije v EU leta 2004, obenem pa smo s tem zopet izgubili svojo resnično neodvisnost, saj naši voditelji v veliki meri danes poslušajo ukaze iz Bruslja, tako  kot so jih nekoč iz Beograda. Slovenija je, zaradi politikov, ki so pod masko skupnih interesov in lažnih obljub, delovali predvsem sebi v korist, zopet postala le nekakšna vazalna dežela, podrejena volji in oblasti neke večje sile. Vendar pa tokrat ne gre za neko silo, ki je hotela ustvarjati novo umetno skupnost iz različnih, vendar pa bolj ali manj sorodnih narodov, kot je to počela Jugoslavija. Gre za veliko nevarnejšo tiranijo, ki se skriva pod lepim obrazom tolerance, ter želi v imenu združevanja človeštva izbrisati vse avtohtone evropske narode, ter z demografsko zamenjavo in rasnim mešanjem ustvariti novega modernega evropskega človeka, ki bi naj bil, po besedah idejnega očeta Evropske unije Richarda von Coudehove-Kalergija »mešane rase, podoben starodavnim Egipčanom«, ta nova mešana »Euroazijsko-negroidna rasa  prihodnosti« pa naj bi, kot pravi še danes cenjeni Kalergi » nadomestila trenutno raznolikost ljudstev in posameznikov«.

Pod starimi  marksisti, ki so želeli ustvarjati neko novo jugoslovansko socialistično ljudstvo, nam je grozila delna ali popolna izguba našega jezika, tradicij in kulture, ki pa pravzaprav nikoli dokončno ne umre dokler se obdrži vsaj v delu kolektivnega spomina naroda, pod novimi kulturnimi marksisti, ki četudi niso vedno neposredno na oblasti, usmerjajo tok današnje družbe, pa je v nevarnosti celoten obstoj našega naroda. Grozi nam, da bomo kot eden izmed evropskih narodov, ki stojijo na poti multikulturnega napredka, le ta  v praksi predstavlja predvsem uničenje avtohtonih belih narodov, postali manjšina v lastni domovini,  dokler ne bomo v novi multi-rasni družbi moderne Evrope popolnoma izginili. Seveda se mnogim Slovencem danes zdijo takšne trditve verjetno pretirane in nemogoče, vendar pa bo morda prišel dan, ko ne bo več nikogar, ki bi se spominjal naše kulture, nikogar, ki bi lahko ponovno obudil naše tradicije in običaje, ter zopet  postavil narodno identiteto in družino v center družbe.  Politični sistemi pridejo in gredo, smrt ljudstva pa je večna. Marsikdo se verjetno sprašuje, zakaj bi današnji voditelji Evropske unije sploh želeli povzročiti to uničenje tradicionalne Evrope, ter kakšni interesi vplivnih elit se skrivajo za vsem tem?  Ruski pisatelj Aleksander Solženicin v svojem delu »Dve stoletji skupaj«, ki se ukvarja z judovsko-ruskimi odnosi, piše: »Nesrečna industrijska logika je, da bi s celokupnim združevanjem človeštva postala organizacija življenja na Zemlji bolj preprosta«, ter dodaja »vendar pa bi bilo takšno življenje toliko bolj mučno«.  Odgovor pa lahko iščemo tudi pri bolj neposrednih virih, Brock Cisholm, prvi generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije med leti 1948-53, je recimo predlagal, da »morajo ljudje povsod omejiti rojstva in obenem promovirati rasno mešane zakone, česar rezultat bo stvaritev ene same rase na svetu, ki jo bo lahko usmerjevala centralna oblast«. Prav tako velja omeniti znanega ameriškega bankirja Davida Rockeffelerja, ki je v svojih spominih leta 2002. zapisal: » Nekateri označujejo mojo družino in mene za internacionaliste, ki z drugimi po svetu spletkarijo, da bi izgradili bolj globalno integrirano ekonomsko in politično strukturo, en združen svet, če želite. Na takšne optožbe lahko le ponosno odgovorim, da sem kriv.« Ali pa Georga Soroša, znanega poslovneža in »humanitarca«, financerja raznih nevladnih »človekoljubnih« organizacij, ki je kratko in jedrnato opisal svoje namene: »Naš načrt je obravnavati zaščito beguncev kot naš cilj, nacionalne meje pa kot prepreko«. To je le nekaj virov, ki jasno prikazujejo cilje globalistov, preprosto povedano:  združeno človeštvo s katerim upravljajo mednarodne elite. Za dosego tega cilja je treba ustvariti zgoraj omenjenega rasno mešanega človeka, kar je tudi resničen cilj podpore množičnega priseljevanja v Evropo, ter politike odprtih mej. Da bi evropski narodi to sprejeli pa je bilo najprej treba uničiti ali redefinirati vsako obliko nacionalne ali rasne zavesti, tradicionalne vrednote, občutek narodne pripadnosti in skupne identitete, ter predvsem družino, ki je bila vedno temelj evropskih družb in civilizacije. To nalogo so si zadali intelektualci Frankfurtske šole, pionirji kulturnega marksizma, ki so sprevideli, da z nasilnimi marksističnimi revolucijami ne bo mogoče »prevzgojiti« evropskega človeka, ter so se podali na »dolgo pot skozi institucije«, ki jo je začrtal italijanski komunist Antonio Gramsci. Odraz tega vidimo pri Maxu Horkheimerju, ki je leta 1930. postal  direktor Frankfurtske šole, znane tudi kot Inštitut za družbene vede : »  Revolucija ne bo dosežena z orožjem, temveč bo prišla v obdobju večih let in generacij, ko se bomo postopoma uspeli infiltrirati v njihove izobraževalne ustanove, ter na politične položaje. Tako bomo počasi uvajali marksizem, medtem, ko se bomo pomikali proti univerzalnemu egalitarizmu«. Spremembe, ki so prisotne v Evropi od druge polovice 20. stoletja, širjenje materializma in liberalnega individualizma, nenehna kritika belega človeka in njegovih dosežkov, ter poveličevanje raznih nekoč marginalnih skupin, ki iz dneva v dan besno zahtevajo več pravic, ter ustvarjanje novih vrednot, ki so produkt nove zgoraj omenjene levičarsko liberalne kulturne hegemonije le potrjujejo te besede. Ko slišimo razne evropske politike kako vedno znova ponavljajo, da je multikultura edina pot v prihodnost, mislijo verjetno s tem na interese svojih financerjev, saj  nas, narode Evrope, ta pot ne vodi v prihodnost, temveč v svet, v katerem prihodnosti za nas ne bo. To so cilji mednarodnih elit, samooklicanih človekoljubov, vplivnih poslovnežev, bankirjev in globalistov. Skorumpirani politiki in razne nevladne organizacije pa opravljajo njihovo umazano delo.


Dotok tujih rasnih elementov v genski bazen Evrope, katerega posledice lahko danes vidimo med drugim predvsem na Švedskem, v Franciji, Angliji, Nemčiji in Italiji, je bil v preteklosti v Sloveniji, ter v vzhodnoevropskih državah, ki so po drugi svetovni vojni padle v kremplje komunistom, komaj da sploh prisoten, morda z izjemo Rusije, kamor se je selilo prebivalstvo azijatskih dežel Sovjetske unije. Razlog za to je bil seveda, da je bil tujcem bolj privlačen demokratičen zahod od dežel v katerih naj bi vladala cenzura in diktatura. Kasneje, v 90. letih so bile tu še vojne, nižji ekonomski standardi, nesigurne razmere in ostali razlogi zaradi katerih so se te dežele izognile marsikaterim korenitim demografskim spremembam, ki jih danes vidimo drugje. Vendar pa so se internacionalne elite, verjetno v strahu pred vse večjim odporom do množičnega priseljevanja, ki se prebuja v Evropi, očitno odločile, da je treba multikulturni proces pospešiti, ter da je skrajni čas, da tudi mi in bivše socialistične dežele vzhodne Evrope občutimo lepote multikulture. Tako so arhitekti novega združenega človeštva sprožili  val množičnega priseljevanja pod pretvezo begunske krize, ki kljub temu, da se stvari v Siriji umirjajo  ter, da večina teh prišlekov sploh ni iz vojnih področji, traja še danes, ter nam s seboj prinaša »kulturno obogatitev« in »raznolikost«. Medtem, ko levičarji kričijo o sočutju, človeštvu in solidarnosti, prihaja nad nas val katerega udarec je lahko mnogo bolj katastrofalen, kot si večina naših sonarodnjakov sploh predstavlja. Prav tako je tudi dekadenca materializma, ki prinaša s seboj pretirani individualizem, zaradi katerega posameznik izgubi občutek kakršnekoli nacionalne zavesti, ter potrošniški način življenja, pustila pečat na našem narodu. Nizka udeležba, tako prejšnjih, kot tudi letošnjih volitev, nam govori, da očitno naš narod nima več vere v demokracijo, za katero je že Sokrat naznanil, da se bo izrodila v tiranijo tatov, goljufov in moči željnih kriminalcev. Vendar žal ne gre za to, da bi ljudje uvideli resničnost te izjave, ter zato začeli zavračati današnjo demokratično ureditev, temveč  gre bolj za neko apatijo, za splošno ravnodušnost. Kot je bilo že zgoraj napisano, ta dekadenca ni nekaj naključnega, temveč gre za lažji nadzor nad masami, ki ne čutijo več skupnih korenin, ki ne stojijo skupaj kot narod, temveč jih sestavljajo posamezniki, katerim je lastno udobje pomembnejše od prihodnosti njihove domovine. Ta dekadenca je bila predpogoj za pasiven sprejem sprememb v naši družbi, ki nas pomikajo v smer nacionalnega propada. Liberalne ideje, ki postavljajo posameznika in njegove pravice nad domovino in dolžnosti, ki jih ima do nje, oziroma te dolžnosti celo zanikajo, pomešane z materializmom in lažnimi trditvami o splošni enakosti in istosti celotnega človeštva, ki zanikajo resnično naravno raznolikost ljudstev, so bolj nevarne in pogubne za narod, kot kakršnakoli tuja invazija ali zunanja grožnja. In te strupene ideje niso k nam prinesli neki migranti, temveč so sad domačih izdajalcev, ki delujejo v interesu tujih sil in mednarodnih elit.  Zato moramo razumeti, da so ravno tisti, ki širijo te ideje odgovorni za počasen razkroj naših tradicij, vrednot in identitete. Oni so odgovorni za ravnodušnost in pomankanje nacionalne zavesti, ki mora biti predpogoj za vsako zdravo družbo. Če bo z leti tudi Slovenija postala multikulturna država v kateri bodo posilstva, kraje, nasilništvo in izživljanje nad avtohtonim prebivalstvom postalo del vsakdana, kot lahko to vidimo v današnjih primerih multirasnih družb, bodo za vso trpljenje in bolečine našega naroda prav tako odgovorni ti glasniki dekadence, sebičneži, ki so za lastno udobje in moč v sedanjosti pripravljeni žrtvovati celotno prihodnost svojega naroda. Kaj bo sledilo v bližnji prihodnosti je seveda odvisno od politike, levica želi sprejemati trume imigrantov, beguncev iz dežel kjer sploh ni vojne, desnica pa bo ta pritok tujcev poskušala nadzirati, delno preprečevati, morda za določen čas celo popolnoma ustaviti. V vsakem primeru upanje za Slovenijo, kot tudi za Evropo še vedno obstaja, vendar pa čas teče in končna usoda naših narodov ni odvisna le od leviih ali desnih strank, temveč od naše zmožnosti da prepoznamo notranje grožnje in vzroke za trenutna dogajanja, da  očistimo našo družbo teh zgrešenih in zlonamernih doktrin, ter da povrnemo duh narodne enotnosti našemu ljudstvu. Zato se spomnimo dejanj, ki so bila leta 1991. posledica ravno tega duha enotnosti in narodne pripadnosti, ter odločno stojmo proti vsem, ki želijo gorje našemu ljudstvu. Za konec se spomnimo še citata Marka Tulija Cicera, ki je pred več kot dva tisoč leti veljal za Rim, toliko kolikor velja tudi danes za Slovenijo in Evropo: » Narod lahko preživi tako lastne bedake, kot tudi tiste, ki so častihlepni. Ne more pa preživeti izdaje, ki prihaja od znotraj. Sovražnik, ki stoji pred obzidjem ter javno razkazuje svoje barve, ni tako nevaren kot izdajalec znotraj zidov, ki se giblje med ljudstvom, njegovi šepeti pa odmevajo na ulicah, ter se jih lahko sliši tudi v dvoranah vlade. Izdajalca se ne da prepoznati,s svojimi žrtvami se pogovarja v njim domačem narečju, ter nosi isti obraz, ki ima iste argumente. Igra na karte sebičnosti, ki se skriva v srcih vseh ljudi. Prinaša gnilobo v dušo naroda, deluje prikrito v noči, ter tako spodkopava mestne temelje, ter zastruplja politično telo, dokler se to ne more več upirati. Je bolj nevaren od vsakega morilca.«

Ni komentarjev:

Objavite komentar